• CALL CENTER:

  0979.229966 - 0903060380
 • Email: info@timescity.edu.vn

  Live chat:yahooyahoo

Chính sách bán hàng Park Hill

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL - P01,P02,03,05,06,07,08 ----- Tháng 10/2015 / November 2015 -----

I. CHÍNH SÁCH / POLICY Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/10/2015 cho đến khi có chính sách mới thay thế. Applicable time: From 02/10/2015 until the Developer issues the new policy. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ Vinhomes Times City PARK HILL-Tòa Park hill 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 và căn Shophouse tòa Park hill 7,8. Applicable object: Clients purchase apartments of Vinhomes Times City PARK HILL-Park hill 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Buildings and Shophouse of Park hill 7, 8 Buildings. II. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI / PROMOTION PROGRAM Khách hàng mua căn hộ được Tặng Vé vui chơi giải trí với các hạng mục Vui chơi giải trí tại TTTM Vincom Mega Mall Times City và TTTM Vincom Mega Mall Royal City. Số lượng10 vé/năm trong vòng 03 năm với tổng giá trị 6.000.000đồng/căn. Vé có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày phát hành và khách hàng được nhận vào ngày bàn giao căn hộ. Clients purchasing apartments will be presented with Entertainment tickets with Entertainment items at the Trading Center of Vincom Mega Mall Times City and Trading Center of Vincom Mega Mall Royal City. The quantity is 10 tickets/ year for 03 years with total value of 6,000,000 VND/ apartment. Each ticket is valid for 03 months as from the date of issuance and clients will receive tickets on the date of apartment handover. III. CÁC GÓI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CÓ THỂ LỰA CHỌN / SELECTABLE PACKAGES OF PRODUCT/SERVICE chinh sach park hill Chinh sach ban hang times city   thu tuc mua ban times city thu tuc mua ban park hill chinh sach mua ban times city chinh sach mua ban park hill times city park hill Chính sách dành cho khách hàng không trúng bốc thăm quyền mua căn hộ Shophouse Park Hill tòa P1,2 ngày 27/9/2015 / Sale policy for the Clients who fail to draw the right to buy Shop-houses in Park Hill Building 1,2 on 27September 2015. Khách hàng đặt cọc thiện chí dành quyền mua căn hộ Shophouse, nhưng không trúng bốc thăm quyền mua, sẽ được lựa chọn 1 trong 2 phương án xử lý cọc như sau: Clients, who have deposited but failed to draw the right to buy Shop-houses, will be entitled to choose one of the following options: 1. Nhận lại tiền cọc thiện chí từ CĐT, trả trực tiếp vào tài khoản nhận tiền của khách. To recover the deposit from the Developer which will be paid directly into Clients’ account. 2. Chuyển Tiền cọc để đăng ký mua 01 căn hộ thuộc dự án Park Hill tòa P1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 và hưởng ưu đãi chiết khấu giảm giá 03% (trước VAT và KBT). To use deposit to buy 01 apartment in Park Hill Building 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and receive 03 % price discount (VAT and maintenance fee excluded) - Thời gian đăng ký căn hộ ưu đãi: Từ ngày 28/09/2015 đến hết ngày 05/10/2015 Preferential registration time for buying apartment: From 28 September 2015 until 05 October 2015 Quá thời hạn trên, khách hàng mất quyền mua căn hộ ưu đãi và nhận lại tiền cọc đã đóng After this time-limit, the preferential right to buy the apartment will not available and the deposit will be returned to the Client. - Thời gian làm thủ tục: Chậm nhất vào ngày 08/10/2015 Procedure time: No later than 08 October 2015 - Khách hàng có thể đứng tên trực tiếp hoặc chuyển nhượng cho bạn bè, người thân The apartment can be in the Clients’ name or transferred to Clients’ friends or relatives - Chỉ áp dụng đối với các căn mua mới từ ngày 28/9/2015, không áp dụng với các căn đã có phát sinh cọc trước ngày 28/9/2015 It is applied to the Clients who make deposit to buy apartments from 28 September 2015 only - Tiền đặt cọc thiện chí của căn hộ Shophouse sẽ được chuyển tiền sang căn hộ mới. The deposit for buying Shop-houses will be converted to the deposit to buy apartments  

------

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT VÀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN 95% GIÁ BÁN CĂN HỘ TẠI THỜI ĐIỂM KÝ HĐMB PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER AND TECHCOMBANK FOR CLIENTS WANTING TO PAY PREMATURELY 95% OF THE APARTMENT SELLING PRICE AT THE TIME OF SIGNING THE SALE CONTRACT

I. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 85% giá bán căn hộ (gồm VAT) + KPBT Preferential program for clients lending up to 85% of the apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee - Khách hàng được hỗ trợ vay tới 85% giá bán CH với các điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng. Clients are supported to borrow up to 85% of the Apartment selling price with loan conditions as specified by the Bank - Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi bằng tiền mặt với mức 3%/năm đối với khoản vay cho thời gian thanh toán TRƯỚC HẠN (*), tương đương giá trị lên tới 2% giá bán căn hộ. Clients will receive preferential treatment in cash with 3%/year for the loan for the PREMATURE (*) payment time, equivalent to 2% of the apartment selling price. - Khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán sớm bằng mức lãi suất khách hàng phải thanh toán cho Ngân hàng trong thời gian thanh toán trước hạn theo Hợp đồng tín dụng. Clients will be entitled to enjoy a discount for premature repayment equal to the interest rate paid by the clients to the Bank during the premature payment time pursuant to the Credit Contract. (*) Thời gian thanh toán TRƯỚC HẠN được tính từ ngày ngân hàng giải ngân đến thời hạn phải thanh toán giá bán căn hộ của từng đợt theo quy định của CĐT. (*) PREMATURE payment time is calculated from the disbursement date until the due date of each payment for the apartment selling price pursuant to regulations of the Developer.   1.  Chính sách/ Policy vinhomes times city chinh sach ban hang ban hang times city park hill Khách hàng mua căn hộ chọn phương án vay vốn ngân hàng để thanh toán sớm 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT, sẽ được miễn lãi chậm trả 15% giá bán CH của đợt 1 và các đợt tiếp theo trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB. Clients choosing bank loan plan for premature payment of 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee will be exempted from the default interest rate for 15% of Apartment selling price of the 1st installment and the next installments within 15 days as from the date of signing the Sale Contract II. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 75% giá bán căn hộ (gồm VAT) + KPBT Preferential program for clients borrowing up to 75% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee) 1. Chính sách / Policy ban hang vinhomes park hill gia re tien do ban hang times city park hill Khách hàng mua căn hộ chọn phương án vay vốn ngân hàng để thanh toán sớm 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT, sẽ được miễn lãi chậm trả 05% giá bán CH của đợt 1 và các đợt tiếp theo trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB. Clients choosing bank loan plan for premature payment of 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee will be exempted from the default interest rate for 05% of Apartment selling price of the 1st installment and the next installments within 15 days as from the date of signing the Sale Contract Cam kết đảm bảo nghĩa vụ bàn giao / Commitment to guarantee of hand-over obligation Khách hàng sẽ được đảm bảo quyền lợi theo Hợp Đồng Mua Bán bởi cam kết bằng văn bản của Ngân Hàng đối với việc thực hiện nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ của Chủ Đầu Tư. Clients will have their benefits guaranteed pursuant to the Sale Contract by the written commitment of the Bank towards the performance of Apartment hand-over obligation of the Developer III. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có nhu cầu thanh toán lên tới 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT bằng vốn tự có Preferential program for clients wanting to pay 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee by own fund Khách hàng thanh toán trước hạn lên tới 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9,5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ Clients paying prematurely 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee will be entitled to a discount equal to 9.5%/year on the amount and the days of premature payment. (This amount of discount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Apartment selling price. IV. Khách hàng thanh toán trước hạn (dưới 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT) sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 7%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ / Clients make premature payment (under 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee) will receive a discount equal to 7%/year on the amount and the days of premature payment (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Apartment selling price.    

Call Center

 • Mua bán

  0979229966sales@timescity.edu.vn

 • Thuê căn hộ

  0903060380sales@timescity.edu.vn

 • Thuê văn phòng

  0979229966sales@timescity.edu.vn

 • Tư vấn ngân hàng

  0903060380sales@timescity.edu.vn