• CALL CENTER:

    0979.229966 - 0903060380
  • Email: info@timescity.edu.vn

    Live chat:yahooyahoo

Times City 83m2 Tòa T18 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T18 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 83 m2
Giá cho thuê: 13 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 83m2 Tòa T18 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T18 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 83 m2
Giá cho thuê: 13 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 83m2 Tòa T10 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T10 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 83 m2
Giá cho thuê: 16 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 53m2 Tòa T9 1PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T9 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 53 m2
Giá cho thuê: 8.5 triệu/tháng
Thiết kế: 01 phòng ngủ, 01 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 83m2 Tòa T8 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T8 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 83 m2
Giá cho thuê: 16.5 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 110m2 Tòa T7 3PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T7 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 110 m2
Giá cho thuê: 20 triệu/tháng
Thiết kế: 03 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 87m2 Tòa T7 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T7 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 87 m2
Giá cho thuê: 14 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 87m2 Tòa T6 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T6 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 87 m2
Giá cho thuê: 16.5 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 75m2 Tòa T6 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T6 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 75 m2
Giá cho thuê: 13 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 110m2 Tòa T5 3PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T5 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 110 m2
Giá cho thuê: 18 triệu/tháng
Thiết kế: 03 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 75m2 Tòa T5 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T5 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 75 m2
Giá cho thuê: 14 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 95m2 Tòa T3 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T3 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 95 m2
Giá cho thuê: 17 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 95m2 Tòa T2 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T2 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 95 m2
Giá cho thuê: 14 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 94m2 Tòa T2 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T2 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 94 m2
Giá cho thuê: 15 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...

Times City 75m2 Tòa T1 2PN Đồ Đẹp

Thông Tin Cho Thuê Chung Cư Times City

Địa chỉ: Tòa T1 Times City – 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 75 m2
Giá cho thuê: 15 triệu/tháng
Thiết kế: 02 phòng ngủ, 02 vệ sinh, 1 phòng khách và bếp.
Nội Thất được trang bị đầy đủ đáp ứng sinh hoạt của khách hàng...